قوانین و مقررات فراگامان

قوانین و مقررات

- تنها اشخاص حقیقی امکان پرداخت آنلاین را دارند. - وارد کردن اطلاعات درخواستی در هنگام پرداخت آنلاین مانند نام و نام خانوادگی و شماره همراه الزامی می باشد. - پرداخت آنلاین از طریق وبسایت شرکت رایگان است. - کاربر باید اطلاعات درخواستی در صفحه پرداخت آنلاین را بطور صحیح وارد نموده و مسئولیت ثبت اشتباه و یا خلاف واقعیت بر عهده شخص کاربر است. - به دلیل آنکه احراز هویت پرداخت کننده از طریق اطلاعات وارد شده توسط کاربر امکان پذیر است، مسئولیت هرگونه مغایرت مشخصات با هویت واقعی بر عهده خود شخص بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی نسبت به مغایرت های احتمالی ندارد. - تاییدیه پرداخت آنلاین تنها درصورت دریافت کد رهگیری قابل قبول بوده و مبالغ پرداخت شده بدون کد رهگیری غیرقابل استناد می باشد.